Menu Sluiten

Nieuws

Van Waarde 2.0 kan echt nieuw leiderschap brengen

Het vertrouwen in de landelijke politiek is gedaald naar een historisch dieptepunt. En dat is niet gek. Want terwijl bijna niemand nog een betaalbaar huis kan huren, laat staan kopen, volkswijken kraken onder het gewicht van achterstand en leefstress, en mensen verdrinken in armoede – vecht Den Haag kleine politieke spelletjes uit. Toen de PvdA en GroenLinks zich in de formatie meldden om het over sociale oplossingen te hebben, werden ze niet eens uitgenodigd om over de inhoud te praten.

Leiderschap is ver te zoeken bij de partijen die de formatie domineren. Misschien hoeft dat niet te verbazen. Leden van het demissionair kabinet verlaten hun post voor een nieuw lobbybaantje, of erger: laten onze vrienden in de strijd voor vrijheid en veiligheid in Afghanistan maandenlang aan hun lot over. En toen het tijd werd om verantwoordelijkheid te nemen voor het Toeslagenschandaal, deed maar één iemand dat écht. En die was van de PvdA. Ondertussen zijn de talloze gedupeerden nog steeds niet fatsoenlijk geholpen.

Wat kan ons dan helpen in deze vertrouwenscrisis? Echt inhoudelijk en waardegedreven politiek. Het uitgangspunt van het oorspronkelijke Van Waarde was om politiek te bedrijven door steeds opnieuw werkelijk te luisteren naar de mensen die het aangaat, met oog voor sociale en maatschappelijke ontwikkelingen en in verbondenheid met onze idealen. Het is een opdracht die alleen maar aan kracht gewonnen heeft. Het is de kern van de nieuwe bestuurscultuur waar Nederland naar snakt.

Als nieuwe voorzitter wil ik een herwaardering van vriendelijk, empathisch en coachend leiderschap, gekoppeld aan lef, overtuiging en strijdbaarheid. Dat is wat mij betreft het verhaal van de PvdA. Geïnspireerd door Van Waarde. Een Van Waarde 2.0 zou de wijken in moeten trekken en het leven van mensen als startpunt nemen in plaats van de politieke mores van dit moment. Zodat we als partij tussen de mensen staan, midden in de samenleving. Dat is altijd al het verhaal van onze partij, en zal ons in de toekomst alleen maar sterker maken.

In een samenleving waar vertrouwen in elkaar en in instituties steeds meer onder druk komt te staan, kan juist de Van Waarde-beweging het verschil maken. Als samenleving zouden we meer vertrouwen in elkaar moeten hebben en in de mensen die, zoals we die tijdens de coronacrisis zijn gaan noemen, vitale beroepen uitoefenen, zoals de hulp- en zorgverleners, de leerkrachten en politiemensen. Dat vertrouwen in en tussen mensen staat centraal in Van Waarde 2.0.

Om vrij naar Herman Tjeenk Willink te spreken: Zo bieden we mensen, professionals, werknemers, ouders, dochters en zonen weer de mogelijkheid om hun ruimte in onze samenleving op te eisen en te heroveren want dat zal niet vanzelf gaan.