Menu Sluiten

Wij steunen Esther-Mirjam

Marjolein Moorman

Wethouder Amsterdam

Van de week maakte Esther-Mirjam Sent bekend dat ze zich kandidaat stelt voor het partijvoorzitterschap van de PvdA. Ik ben daar blij mee. Ik heb Esther-Mirjam van nabij meegemaakt bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. Zij heeft de programmacommissie uitstekend voorgezeten. Esther-Mirjam is fijn om mee samen te werken en kan goed aansturen. Ik heb haar leren kennen als inhoudelijk sterk, progressief, met een goed oog voor menselijke verhoudingen en goed in staat om mensen te verbinden en binden. Ik denk dat zij een goede partijvoorzitter zal zijn en onze vereniging weer de kleur kan geven die we nodig hebben, met het lef dat daarvoor nodig is. Ik steun haar daarom van harte in deze ambitie.

Ahmed Aboutaleb

Burgemeester Rotterdam

De PvdA staat voor een sociale, duurzame en eerlijke toekomst. Ik heb vertrouwen in Esther-Mirjam Sent als de hoeder van onze idealen. Ze is gedreven door de inhoud, staat voor brede linkse samenwerking en biedt een luisterend oor. Ze weet waar onze partij thuishoort: tussen de mensen als brede volkspartij.

Amma Asante

Voorzitter Landelijke Cliëntenraad, lijstduwer voor de PvdA in 2021

Hierbij spreek ik mijn steun uit voor jouw kandidatuur. Ik ben een van de mensen die na 25 jaar lid en actief te zijn geweest erg aan het twijfelen is geraakt over de partij. Daarom was ik heel blij toen ik hoorde dat jij je kandidaat stelde.

Ik heb jou vooral leren kennen vanuit mijn functie bij de Landelijke Cliëntenraad en onze inzet voor werk, een fatsoenlijk inkomen en bestaanszekerheid voor uitkeringsgerechtigden, cliënten van UWV en SVB. Ik heb gezien hoe onder jouw leiding de partij kwam tot een verkiezingsprogramma dat weer hoop gaf en inspireerde. Ik zie in jou dan ook een bondgenoot in de strijd voor een eerlijker, socialer en rechtvaardiger samenleving. 

Jouw kandidatuur geeft mij weer vertrouwen. Dat was de inhoudelijke kant. Nu de menselijke kant: je bent toegankelijk en open in de contacten die wij hebben. Dat waardeer ik. En tot slot: blijf ons zo nu en dan verblijden met de leuke TikTok filmpjes met jouw dochter op sociale media. Dit toont mijns inziens ook jouw menselijke kant en ik kan daar erg om lachen. Het laat zien dat je niet alleen vakmens bent maar ook gewoon een moeder die graag lol maakt met haar dochter. Het maakt jou compleet. Het geeft mij vertrouwen. Zet ‘m op en breng de partij, de organisatie en het sociaaldemocratisch gedachtegoed weer daar waar het hoort in de samenleving en het politieke landschap.

Ruud Vreeman

Oud-voorzitter, senator en burgemeester

Esther-Mirjam is een bevlogen deskundige sociaal-democraat die een grote bijdrage kan leveren aan de wederopstand van onze partij.

Bart van Bruggen

Oud-voorzitter Jonge Socialisten, kandidaat Tweede Kamerlid in 2021

Afgelopen voorjaar voerde ik campagne voor de Tweede Kamer met in m’n achterzak het meest linkse PvdA-programma in decennia. Een programma dat een betere uitslag had verdiend, als je het mij vraagt.

Als voorzitter van de programmacommissie was Esther-Mirjam verantwoordelijk voor dat programma. Nu wil ze met dat geweldige inhoudelijke verhaal en haar ervaring als senator en hoogleraar onze partij dienen als partijvoorzitter. Daar mogen we mee in onze handjes knijpen.

Ik ga in oktober op Esther-Mirjam stemmen omdat ik denk dat zij ons de vernieuwing kan brengen die de partij zo hard nodig heeft, samen met de leden. Op de inhoud bracht ze die al, ik kijk ernaar uit dat ze ook de vereniging gaat aanpakken. En als ze het wordt ga ik haar natuurlijk scherp houden om die vernieuwing ook echt te brengen. Zet ‘m op, Esther-Mirjam!

Guusje ter Horst

Oud-senator, minister en burgemeester

Esther-Mirjam heb ik in de Eerste Kamer leren kennen als een prettige, loyale collega die geopinieerd is maar grote bereidheid heeft naar anderen te luisteren. Ik vertrouw haar de PvdA van harte toe.

Michiel Emmelkamp

Oud-voorzitter Jonge Socialisten, lijstduwer voor de PvdA in 2021

De PvdA moet weer een ideeënpartij worden. Geen oppervlakkige slogans of opportunistische campagnetrucs, maar op de inhoud een serieus alternatief zijn. We hebben een partijvoorzitter nodig die ideeënontwikkeling tot topprioriteit bombardeert. Via een permanente programmacommissie, het binden van denkers en doeners. Esther-Mirjam heeft laten zien dat ze dat kan: als voorzitter van de programmacommissie, als hoogleraar en als gezaghebbend senator. Ze is daarom de beste kandidaat voor het voorzitterschap.

Carine Bloemhoff

Wethouder Groningen

Ik ben blij met de kandidatuur van Esther-Mirjam Sent als voorzitter. Een echte sociaaldemocraat die als voorzitter van de programmacommissie voorstellen heeft gepresenteerd waar mijn linkse hart weer sneller van gaat kloppen. Ze toont zich betrokken bij de uitvoering van ‘Haagse wetten’ in de gemeentelijke praktijk en stelt daarbij de juiste vragen. Ze is oprecht geïnteresseerd, open en benaderbaar. Ze meldde zich spontaan aan om een dag te komen helpen bij onze herindelingsverkiezingen en ging daarbij als een speer (campagnevoeren en hardlopen). Zo’n senator daar stonden verschillende Groningse partijgenoten toch van te kijken! Esther-Mirjam, veel succes en met je campagne en breng, net als die oktoberdag in het Plantsoen, samen met vele anderen weer schwung in onze partij!

Bahreddine Belhaj

Voorzitter PvdA Flevoland en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Ik steun voor 100 procent de kandidatuur van Esther-Mirjam. In een tijd waarin onze partij en onze vereniging behoefte heeft aan verandering en stabiliteit is Esther-Mirjam de ideale kandidaat. Als voorzitter ben je voorzitter van een politieke vereniging. Juist die vereniging heeft nu behoefte aan een ervaren bestuurder die weet hoe je een grote vereniging moet aansturen en ook weet hoe de vereniging PvdA functioneert. We hebben geen tijd meer voor politieke experimenten. We hebben een ervaren gepassioneerde bestuurder nodig die mensen aan zich weet te binden, maar ook onze partij en vereniging er weer bovenop kan helpen. De enige kandidaat die al die kwaliteiten in huis heeft is Esther-Mirjam. Dus ik steun haar, geloof in haar en stem op haar als partijvoorzitter.

Giselle Schellekens

Voormalig raadslid en kandidaat-kamerlid

Sociaal democratie zal er weer toe doen als we ons minder bezig houden met beeldvorming en campagnes en meer met inhoud en met daad. Esther-Mirjam is een van de meest bevlogen politici en bestuurders die onze partij rijk is. Ze voert politiek vanuit de inhoud voor een sociale en duurzame toekomst. En weet met positief leiderschap mensen te verbinden en het talent van onze vereniging te benutten. We mogen in onze handjes knijpen dat ze voorzitter wil worden van onze partij.

Fouad Sidali

Wethouder Haarlemmermeer

Ik steun Esther-Mirjam als krachtig boegbeeld voor de partij. Ze is een sociaal democraat in hart en nieren, maakt weer een vereniging met ruimte voor alle leden, begrijpt de leden en is niet bang voor verandering

Richard Moti

Wethouder Rotterdam

Mijn stem gaat naar Esther-Mirjam Sent.
Waarom? Voor mij is de belangrijkste eigenschap die een voorzitter van de PvdA moet hebben: het willen en kunnen betrekken van leden bij de koers van onze partij. Esther-Mirjam heb ik van dichtbij mogen meemaken als voorzitter van de Verkiezingsprogramma-commissie. Niet alleen gaf zij veel ruimte aan de leden van deze commissie, maar ook wist zij met haar aanpak honderden en misschien zelfs wel duizenden leden te betrekken, via internet, email, huiskamergesprekken en debatten in zaaltjes. Het resultaat was het meest progressieve verkiezingsprogramma sinds decennia.

Joop van den Berg

Oud-lid Eerste Kamer

Ik heb met stijgende bewondering gezien hoe Esther-Mirjam als lid van de Eerste Kamer wetenschappelijke integriteit en politieke onafhankelijkheid met elkaar wist te verenigen en tegelijk in staat was een authentiek sociaaldemocratisch geluid te laten horen. Met grote evenwichtigheid heeft zij bovendien leiding gegeven aan de commissie die het nieuwe verkiezingsprogramma moest formuleren en waar ik mij meer dan in vele voorafgaande jaren mee heb kunnen identificeren, in elk geval waar het ging om de zo centrale waarde van sociale gerechtigheid. Alle reden om vertrouwen te hebben in haar capaciteit om de partij voor te zitten, leiding te geven aan de vereniging en deze bij elkaar te houden. En liefst fors te verjongen.

Charlotte Brand

Raadslid Nijmegen, kandidaat Tweede Kamerlid in 2021

Juist nu heeft onze partij een verbinder nodig die weet wat er speelt. Esther-Mirjam zoekt daar heel bewust naar en schuwt de discussie niet. Ze is iemand die vragen stelt en niet alleen zelf met antwoorden komt. Esther-Mirjam voelt zich nooit te goed om, zelfs in regen en wind, de straat op te gaan om campagne te voeren. Dankzij haar inzet kwam er een sterk inhoudelijk en echt links verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer. Met Esther-Mirjam krijgt de partij een sterke voorzitter en komt er meer kleur op de wangen voor onze sociaal-democratie. 

Maya Butalid, Mädi Cleerin en Karen Kuipers

Bestuursleden Rooie Vrouwen Netwerk

De kandidaat-voorzitter die voor ons het beste aansluit bij ons gedachtegoed, het gedachtegoed dat aandacht vraagt voor de emancipatie van de vrouw in al haar diversiteit, is zonder enige twijfel Esther-Mirjam Sent. We zijn als PvdA toe aan een nieuwe vrouwelijke voorzitter die het feministische geluid van onze partij verder kan uitdragen. We staan pal achter de kandidatuur Esther Mirjam Sent als onze nieuwe voorzitter van de PvdA.

Marit Maij

Voorzitter gewest Zuid-Holland, oud-lid Tweede Kamer

Als er iemand een verbinder is, die met visie onze partij nieuw leven in kan blazen, dan is het Esther-Mirjam. In het proces rondom het verkiezingsprogramma was zij benaderbaar en stak tijd in het spreken met leden hierover. Mijn persoonlijke contact met Esther-Mirjam loopt altijd prettig en open. Zij is serieus en kundig, maar er is ook ruimte voor een knipoog en dat kunnen we wel gebruiken.

Sofyan Mbarki

Fractievoorzitter PvdA Amsterdam, kandidaat Tweede Kamerlid

Esther-Mirjam Sent heeft mijn steun. De partij heeft een ervaren iemand nodig die in staat is om de vernieuwing en verjonging en tegelijkertijd ook de degelijkheid die van ons verwacht wordt hand in hand samen te laten gaan. Zij kan dat.

Janneke Holman

Raadslid Den Haag

Esther-Mirjam geeft ruimte aan nieuwe ideeën en weet het beste uit leden te halen. Ze heeft oog voor de korte- en lange termijn en kent onze mooie partij door en door. Daarom weet ik zeker dat de partij bij haar in uitstekende handen is!

Otwin van Dijk

Burgemeester Oude IJsselstreek, voorzitter Permanente Werkgroep Ledendemocratie en voormalig Tweede Kamerlid

Ik stem voor Esther-Mirjam. Ik vertrouw haar de vernieuwing van onze ledendemocratie toe. Zij heeft de plannen voor een partij die bruist van de ideeën en waar leden het debat voeren op inhoud en samen hun gedachten scherpen. Als senator en voorzitter van onze verkiezingsprogrammacommissie heeft ze laten zien dat ze die plannen kan uitvoeren.

Dennis Tak

Raadslid Rotterdam

Esther-Mirjam is precies wat de PvdA nu nodig heeft. Ze liet met het verkiezingsprogramma al zien dat ze links met lef is en daarom heb ik er alle vertrouwen in dat ze onze vereniging nieuwe energie kan inblazen.

Steun Esther-Mirjam ook!

Verandering bereiken we samen. Daarom kan ik ook jouw hulp goed gebruiken. Helpen kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door jouw naam aan bovenstaande lijst van steunbetuigingen toe te voegen. Dat kan door op onderstaande knop te klikken en het formulier in te vullen. De ingevulde gegevens gebruiken we alleen om jouw identiteit te verifiëren en jouw naam op deze pagina te publiceren.