Menu Sluiten

Over Esther-Mirjam

Links met lef.

Het credo van PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent is haar uit het leven gegrepen. En dat mogen we letterlijk nemen. Ze toonde lef door als eerste in de familie te gaan studeren, wat als kleindochter van een badmeester en dochter van een tienermoeder niet vanzelfsprekend was. Ook na haar economiestudie koos ze geen gebaande weg, maar liet ze lef zien met een promotie in de Verenigde Staten, nota bene onder hoede van een Nobelprijswinnaar aan een van de meeste prestigieuze universiteiten van het land, Stanford University in Californië. Als hoogleraar in Nijmegen kiest ze opnieuw niet voor de minste weerstand, door onvermoeibaar haar gezicht te laten zien in de media en door naast wetenschapper ook politicus te worden, met steeds een scherp getekend profiel en met gevoel voor alle lagen in de samenleving.

Een goede voorzitter is van alle markten thuis. Sent is een econoom die begrijpt dat groeiende welvaart alleen waarde heeft als dit samengaat met welzijn en geluk voor iedereen. En begrijpt dat kennis alleen waarde heeft als je ook kennisneemt van wat mensen beroert. Daarom laat ze haar hoogleraarschap  samenvallen met tal van andere rollen: als docent, moeder, vriendin, familielid, bestuurder, toezichthouder of deskundige in de media, én als politicus. En in al die rollen doet ze inspiratie op en blijft ze jong en gedreven om haar idealen vorm te kunnen geven binnen de PvdA. Een voorzitter moet zich flexibel kunnen bewegen in diverse werelden – wat ze bij uitstek voorleeft – en weet dat je de idealen van de sociaaldemocratie alleen samen kunt verwezenlijken. En zo’n voorzitter gaat de verantwoordelijkheden niet uit de weg. Zie haar rol als waarnemend voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer in 2018, die onder lastige omstandigheden succesvol verliep. En zie haar leiderschap van de commissie die in 2021 het verkiezingsprogramma heeft samengesteld – de breedste commissie in de partij sinds tijden.

Maar een commissie voorzitten is niet haar doel, economie is geen doel, en evenmin is samenwerking haar doel. Het zijn allemaal wegen naar een wereld waarin iedereen tot zijn of haar recht kan komen en vooruitgang voor iedereen mogelijk is, in Nederland en overal elders. Iemand als Sent kies je als voorzitter om de idealen van de partij kracht bij te zetten, omdat ze een voorzitter is, in hart en nieren. Van alle markten thuis is, mensen verbindt en in hun kracht zet. De kansen die ze zelf kreeg als een olievlek verspreiden, dát is haar drijfveer. Zoals haar vader haar leerde: ‘Haal het beste uit jezelf, om voor anderen het beste te kunnen betekenen.’ Een beter credo voor een partijvoorzitter van de PvdA is nauwelijks denkbaar.