Menu Sluiten

Links met lef.

Lieve leden,

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd van ongekende technologische mogelijkheden en vooruitgang, en tegelijkertijd van grote onzekerheden. Terwijl miljardair Richard Branson met rijke vrienden een eerste ruimtereis maakt, slapen in Nederland per nacht bijna tienduizend kinderen in de daklozenopvang. Er is te veel verdeeldheid in ons land, te veel ongelijkheid en te veel onrecht. Onze partij kan en moet daar een antwoord op bieden. Een sterke PvdA kan Nederland eerlijker maken en zorgen voor echte vooruitgang, met een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Daarom kandideer ik me met grote overtuiging en enthousiasme als voorzitter van de Partij van de Arbeid.

Als voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie mocht ik leidinggeven aan de grootste verkiezingsprogrammacommissie ooit. Nog nooit dachten en schreven zoveel leden mee aan ons plan voor Nederland. Het laat zien dat onze partij bruist van de ideeën en van het talent om ons land eerlijker, socialer en duurzamer te maken. Het vraagt wel om dienstbaar en verbindend voorzitterschap. Als verzameling van individuen zijn we zwak, als collectief zijn we sterk. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor onze partij. Als voorzitter van onze partij wil ik er vooral zijn voor onze leden en onze idealen. De kracht van de ledenpartij ontketenen en de ideeën vooropzetten. Ik ben iemand die moeilijke discussies aangaat en belangrijke onderwerpen wil aansnijden. Te lang zijn we belangrijke debatten uit de weg gegaan om maar aardig gevonden te worden op het Binnenhof. Ik ben iemand die de kracht van de vereniging ten volle wil benutten om onze idealen dichterbij te brengen. Iemand die de brug kan slaan tussen stad en platteland, rijk en arm, gezond en ziek en jong en oud. Dat heeft onze partij nu nodig.

Esther-Mirjam Sent

Video afspelen

Wie?

Als eerste in de familie ging ik studeren. Dat was voor de kleindochter van een badmeester en de dochter van een tienermoeder niet vanzelfsprekend. Van mijn vader leerde ik dat ik het beste uit mezelf moest halen, om me zo het beste voor anderen in te kunnen zetten. Het is dat plichtsbesef waarmee ik me als hoogleraar inzet om studenten te inspireren en te enthousiasmeren. Het is dat plichtsbesef waarmee ik me als senator inzet voor een samenleving waarin de mens en niet de markt centraal staat. En het is datzelfde plichtsbesef waardoor ik een voorzitter wil zijn van de héle Partij van de Arbeid.

Hoe?

Mijn plan voor de PvdA is simpel. Iedereen in de partij telt mee en doet mee. De leden zijn het fundament van de partij en ontmoeten elkaar voor inhoudelijke discussies. De partij is partner van maatschappelijke bewegingen als de lerarenstakingen, klimaatprotesten en Black Lives Matter. En daarom bestaat mijn plan uit de volgende punten:

Ideeënpartij

Niemand wordt lid van de PvdA om het alleen maar over onszelf te hebben. Je wordt lid omdat je idealen hebt en die actief dichterbij wilt brengen. In mijn plan wordt de PvdA weer leidend in de zoektocht naar de beste ideeën voor Nederland, zodat mensen weer herkennen dat de PvdA hun problemen hoort en werkt aan echte oplossingen.

Dienstbaar voorzitterschap

Te vaak gaat het bij de PvdA over poppetjes en partij, te weinig over onze idealen en plannen. In mijn plan voor de PvdA zijn voorzitter en partijbureau dienstbaar naar de leden toe. Als voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie heb ik gezien hoeveel kracht er in onze vereniging schuilt. Die wil ik ontketenen.

Krachten bundelen

Verandering komt niet vanzelf. In mijn plan voor de PvdA bundelen we onze krachten. Met politieke bondgenoten, met vakbonden, verenigingen en NGO’s. Met toonaangevende en inspirerende denkers en de mensen om wie het gaat. Verandering bereiken we samen.

Doe je mee?

De PvdA is altijd de partij geweest die ervoor wilde zorgen dat mensen van een dubbeltje een kwartje konden worden en ook een kwartje konden blijven. Maar als je mensen nu vraagt waar de PvdA voor staat dan krijg je een diffuus beeld. Onder mijn voorzitterschap krijgen we een PvdA waar het moeilijke gesprek gevoerd wordt. Door de ramen en deuren open te gooien, door weer een brede volkspartij te zijn waar mensen op kunnen rekenen.

Echte verandering komt niet vanzelf. Het is het resultaat van mensen die hun stem laten horen. Het is het resultaat van mensen die zich inzetten voor elkaar en iets over hebben voor een ander. Door de kracht van het collectief te benutten kan onze partij weer leidend worden in de strijd tegen onrecht en ongelijkheid en op weg naar een mooi bestaan voor iedereen. Samen kunnen we weer grip krijgen op onze economie en op onze toekomst. Doe mee! 

Blijf op de hoogte van mijn campagne!